Meghalt Esterházy Péter – közölte a család és a Magvető Kiadó.

Meghalt Esterházy Péter – közölte a család és a Magvető Kiadó. Az író csütörtökön, a délutáni órákban hunyt el. Esterházy Péter 1950. április 14-én született Budapesten. A Kossuth-díjas magyar író, publicista, a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakja 66 éves volt.Az 1968-as érettségije után az ELTE Természettudományi Karának matematika szakos hallgatója lett. 1974-ben Optimum Binary Search Trees címmel írta […]

A temetéshez szükséges okmányok

A szolgáltatás megrendeléséhez, az alábbiakban felsorolt okmányokra is szükség lehet. Kérem ezzel kapcsolatban is érdeklődjön irodánkban, vagy telefonon, vagy E-mailben.  Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele. Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata. Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata. Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés. […]

Temetői információk

Székesfehérvár Városgondnoksága az önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű temetokben üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatokat lát el az érvényben lévő temetokrol és a temetkezésről szóló törvényben, kormányrendeletben, valamint önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. TEMETőK NYITVATARTÁSI RENDJE: OKTÓBER 1. – OKTÓBER 31.: 7-19 NOVEMBER 1. – FEBRUÁR 28.: 7-17 MÁRCIUS 1. – ÁPRILIS 30.: 7-19 MÁJUS 1. – AUGUSZTUS […]

A temetés feltételei és módjai

A halott eltemetése csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehetséges. Abban az esetben, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyére is szükség van. A temetés módjai Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem […]

A temetésre kötelezett

A tisztességes temetés alapvető jog. Temetésre kötelezett az – vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről: aki a temetést szerződésben vállalta; akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa; az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli […]